Livechat Channel SANGHA

Thống kê

Mặt vui vẻ

60.0 %

Mặt trung tính

20.0 %

Mặt buồn

20.0 %

The 5 last feedbacks

SANGHA / 1119 SANGHA / 830 SANGHA / 712 SANGHA / 380 SANGHA / 341

The Team

Phan Thị Bích Tiên
Phan Thị Bích Tiên
Not rated yet