BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Áo Thun
1 Áo Thun Đồng Phục Có Thêu Logo cái 0 [11312] Áo Thun Đồng Phục Có Thêu Logo
2 Áo Thun Vải Cá Mập Size L cái 0 [11313] Áo Thun Vải Cá Mập Size L
3 Áo Thun Vải Cá Mập Size M cái 0 [11314] Áo Thun Vải Cá Mập Size M
4 Áo Thun Vải Cá Mập Size XL cái 120,000 [11315] Áo Thun Vải Cá Mập Size XL
5 Áo Thun Vải Cá Mập Size XXL cái 140,000 [11316] Áo Thun Vải Cá Mập Size XXL
6 Áo Thun Vải Cá Sấu SIZE L cái 60,000 [55719] Áo Thun Vải Cá Sấu SIZE L
7 Áo Thun Vải Cá Sấu SIZE XL cái 165,000 [55720] Áo Thun Vải Cá Sấu SIZE XL
8 Áo Thun Vải Cá Sấu SIZE M cái 165,000 [56639] Áo Thun Vải Cá Sấu SIZE M
9 Áo Thun Vải Cá Sấu SIZE XXL cái 165,000 [56640] Áo Thun Vải Cá Sấu SIZE XXL