BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bấm, Kim, Kẹp, Ghim Giấy
1 Đinh Dù Nhựa (Bịch) Bịch 15,000 [4596] Đinh Dù Nhựa (Bịch)
2 Nhổ Ghim 10 Deli E0232 (Tháo Gỡ Kim Deli) Cái 0 [6921734902320] Nhổ Ghim 10 Deli E0232 (Tháo Gỡ Kim Deli)
3 Gỡ Kim Eagle 1029 Cái 8,000 [4893055010294] Gỡ Kim Eagle 1029
4 Gỡ Kim Fo-Stro2 Cái 0 [23241] Gỡ Kim Fo-Stro2
5 Gỡ Kim Kw-Trio 5093 Cái 79,000 [23242] Gỡ Kim Kw-Trio 5093
6 Tháo Gỡ Kim Unicord Cái 0 [23243] Tháo Gỡ Kim Unicord
7 Máy Bấm Kim Eagle 939 Cái 0 [23804] Máy Bấm Kim Eagle 939
8 Máy Bấm Kim Giữa UNC Sl993 Cái 0 [23805] Máy Bấm Kim Giữa UNC Sl993
9 Máy Dập Ghim Số 10 - 12Tờ/50 PCS Deli 365 Cái 0 [23806] Máy Dập Ghim Số 10 - 12Tờ/50 PCS Deli 365
10 Bấm Giữa Hand Cái 0 [23807] Bấm Giữa Hand
11 Bấm Giữa Kw-Trio 5900 Cái 0 [23808] Bấm Giữa Kw-Trio 5900
12 Bấm Giữa Munix Cái 0 [23810] Bấm Giữa Munix
13 Bấm Giữa Stapler-25110 Munix Cái 0 [23811] Bấm Giữa Stapler-25110 Munix