BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bàn Cắt Giấy
1 Bàn Cắt A4 (Sắt) Deli E8014 Cái 564,000 [6921734980144] Bàn Cắt A4 (Sắt) Deli E8014
2 Bàn Cắt Giấy A3 Deli - E8012 Cái 800,000 [24014] Bàn Cắt Giấy A3 Deli - E8012
3 Bàn Cắt Giấy A3 Mika Cái 240,000 [8934578006969] Bàn Cắt Giấy A3 Mika
4 Bàn Cắt Giấy A4 Gỗ Cái 340,000 [8934578017983] Bàn Cắt Giấy A4 Gỗ
5 Bàn Cắt Giấy A4 Mika Cái 195,000 [8934578045038] Bàn Cắt Giấy A4 Mika
6 Bàn Cắt Giấy A3 Gỗ Cái 345,000 [56544] Bàn Cắt Giấy A3 Gỗ
7 Bàn cắt giấy BOSSER 858 A3 Cái 2,600,000 [56728] Bàn cắt giấy BOSSER 858 A3
8 Bàn Cắt Giấy A3 DSB DC-20 Cái 1,100,000 [56736] Bàn Cắt Giấy A3 DSB DC-20