BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bàn Chải
1 Bàn Chải + Kem Đánh Răng (Ks) Dùng 1 Lần Giấy Bịch 0 [10621] Bàn Chải + Kem Đánh Răng (Ks) Dùng 1 Lần Giấy
2 Bàn Chải Chà Sàn Cán Ngắn Cái 65,000 [10622] Bàn Chải Chà Sàn Cán Ngắn
3 Bàn Chải Chà Sàn Cán Nhựa 30Cm Cái 0 [10623] Bàn Chải Chà Sàn Cán Nhựa 30Cm
4 Bàn Chải Chà Thùng Rác Cái 75,000 [10624] Bàn Chải Chà Thùng Rác
5 Bàn Chải Đánh Giày Cái 0 [10625] Bàn Chải Đánh Giày
6 Bàn Chải Đánh Răng Cái 42,000 [10626] Bàn Chải Đánh Răng
7 Bàn Chải Đánh Răng Em Bé Cái 6,000 [10627] Bàn Chải Đánh Răng Em Bé
8 Bàn Chải Dẹp Chà Bánh Xe Có Tay Cầm Cái 0 [10628] Bàn Chải Dẹp Chà Bánh Xe Có Tay Cầm
9 Bàn Chải Gỗ Lớn Cái 0 [10629] Bàn Chải Gỗ Lớn
10 Bàn Chải Gỗ Nhỏ Cái 35,000 [10630] Bàn Chải Gỗ Nhỏ
11 Bàn Chải Lớn Bàn Ủi Cái 20,000 [10631] Bàn Chải Lớn Bàn Ủi
12 Bàn Chải Nhựa Cái 0 [10632] Bàn Chải Nhựa
13 Bàn Chải Nhựa Bàn Chân Cái 15,000 [10633] Bàn Chải Nhựa Bàn Chân