BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bảng Học Sinh
1 Bảng bộ Thiên Long TL B011 Cái 30,000 [56187] Bảng bộ Thiên Long TL B011
2 Bảng Đen 0.6x0.8 Cái 105,000 [56223] Bảng Đen 0.6x0.8
3 Bảng Học Sinh Thiên Long B-08 Cái 9,000 [5176] Bảng Học Sinh Thiên Long B-08
4 Bảng Học Sinh Thiên Long B-09 Cái 35,000 [5177] Bảng Học Sinh Thiên Long B-09
5 Bảng Học Sinh Thiên Long B-11 Cái 36,000 [5178] Bảng Học Sinh Thiên Long B-11
6 Bảng Học Sinh Thiên Long B-12 Cái 15,000 [5179] Bảng Học Sinh Thiên Long B-12
7 Bảng Học Sinh Thiên Long B-14 Cái 13,000 [5180] Bảng Học Sinh Thiên Long B-14
8 Bảng Học Sinh Thiên Long B-16 Đen Cái 13,000 [5181] Bảng Học Sinh Thiên Long B-16 Đen
9 Bảng Học Sinh Thiên Long B-16 Plus Cái 20,000 [5182] Bảng Học Sinh Thiên Long B-16 Plus
10 Bảng Học Sinh Thiên Long B018 plus Cái 20,000 [8935283904368] Bảng Học Sinh Thiên Long B018 plus
11 Bảng Học Sinh Thiên Long TL B14 Đen Cái 13,000 [5184] Bảng Học Sinh Thiên Long TL B14 Đen
12 Bảng Học Sinh Win B01 Cái 25,000 [5185] Bảng Học Sinh Win B01
13 Bảng Phi Mã 30 x 22.5 Cm Cái 18,000 [5186] Bảng Phi Mã 30 x 22.5 Cm