BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bảng Huỳnh Quang
1 Bảng Huỳnh Quang 0.4X0.6M Cái 0 [5189] Bảng Huỳnh Quang 0.4X0.6M
2 Bảng Huỳnh Quang 0.5X0.7M Cái 0 [5190] Bảng Huỳnh Quang 0.5X0.7M
3 Bảng Huỳnh Quang 0.6X0.8M Cái 0 [5191] Bảng Huỳnh Quang 0.6X0.8M