BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Băng Keo Điện
1 Băng Keo Điện Chuyên Dụng Cuộn 0 [26557] Băng Keo Điện Chuyên Dụng
2 Băng Keo Điện Đen Nano Lớn Cuộn 12,000 [26558] Băng Keo Điện Đen Nano Lớn
3 Băng Keo Điện Đen Nano Lớn (Tnd) Cuộn 6,000 [26559] Băng Keo Điện Đen Nano Lớn (Tnd)
4 Băng Keo Điện Đen Nano Nhỏ Cuộn 8,000 [26560] Băng Keo Điện Đen Nano Nhỏ
5 Băng Keo Điện Trắng Cuộn 11,000 [26563] Băng Keo Điện Trắng
6 Băng Keo Điện Xanh Dương Nano Lớn Cuộn 6,000 [56241] Băng Keo Điện Xanh Dương Nano Lớn
7 Băng Keo Điện Đỏ Nano Lớn Cuộn 0 [56242] Băng Keo Điện Đỏ Nano Lớn
8 Băng Keo Điện Vàng Nano Lớn Cuộn 6,000 [56243] Băng Keo Điện Vàng Nano Lớn