BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Băng Keo Đục
1 Băng Keo 5F 80Ya Đục 56M Cuộn 12,000 [8934578026662] Băng Keo 5F 80Ya Đục 56M
2 Băng Keo 6F 100Ya Đục 66M Cuộn 17,000 [8934578018052] Băng Keo 6F 100Ya Đục 66M
3 Băng Keo 6F 100Ya Đục 81M Cuộn 0 [8934578026671] Băng Keo 6F 100Ya Đục 81M
4 Băng Keo Da Bò 5F Tq (40M) Cuộn 0 [8934578026732] Băng Keo Da Bò 5F Tq (40M)
5 Băng Keo Da Bò Láng 4F Cuộn 21,000 [8934578026741] Băng Keo Da Bò Láng 4F
6 Băng Keo Đục 5F 100Ya 65M Cuộn 0 [8934578018061] Băng Keo Đục 5F 100Ya 65M product.origin(6,)
7 Băng Keo Đục 5F 100Ya 90M Cuộn 0 [8934578023799] Băng Keo Đục 5F 100Ya 90M product.origin(6,)
8 Băng Keo Đục 5F 100Ya 90M Màn Co 45 Cuộn 15,000 [8934578023805] Băng Keo Đục 5F 100Ya 90M Màn Co 45
9 Băng Keo Đục 5F 100Ya Angel Cuộn 10,000 [8934578023814] Băng Keo Đục 5F 100Ya Angel
10 Băng Keo Đục 5F 80Ya Cuộn 12,000 [8934578023832] Băng Keo Đục 5F 80Ya
11 Băng Keo Đục 5F 80Ya 52M Cuộn 0 [8934578023869] Băng Keo Đục 5F 80Ya 52M
12 Băng Keo Đục 5F 80Ya 56M Cuộn 0 [8934578023878] Băng Keo Đục 5F 80Ya 56M
13 Băng Keo Đục 5F 80Ya Angel Cuộn 12,000 [8934578023887] Băng Keo Đục 5F 80Ya Angel