BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Băng Keo Giấy
1 Băng Keo Giấy 0.5F Màu Đỏ Cuộn 0 [8934578027005] Băng Keo Giấy 0.5F Màu Đỏ
2 Băng Keo Giấy 1.2F Cuộn 0 [8934578037561] Băng Keo Giấy 1.2F product.origin(6,)
3 Băng Keo Giấy 1.2F 50Ya 45M Cuộn 3,000 [26586] Băng Keo Giấy 1.2F 50Ya 45M
4 Băng Keo Giấy 1.6F Cuộn 5,000 [26587] Băng Keo Giấy 1.6F
5 Băng Keo Giấy 1.2F 20Ya 18M Cuộn 14,000 [26588] Băng Keo Giấy 1.2F 20Ya 18M
6 Băng Keo Giấy 2.4F Cuộn 0 [8934578008763] Băng Keo Giấy 2.4F product.origin(6,)
7 Băng Keo Giấy 2.4F 25Ya Cuộn 6,000 [26590] Băng Keo Giấy 2.4F 25Ya
8 Băng Keo Giấy 2.4F Angel Cuộn 0 [26591] Băng Keo Giấy 2.4F Angel
9 Băng Keo Giấy 3F Cuộn 0 [26592] Băng Keo Giấy 3F
10 Băng Keo Giấy 4.8F Cuộn 0 [8934578008772] Băng Keo Giấy 4.8F product.origin(6,)
11 Băng Keo Giấy 4.8F 25Ya Cuộn 8,000 [26594] Băng Keo Giấy 4.8F 25Ya
12 Băng Keo Giấy Nhăn 2.4F 20Ya 18M Cuộn 6,000 [26595] Băng Keo Giấy Nhăn 2.4F 20Ya 18M
13 Băng Keo Giấy Nhăn 5F 20Ya 18M Cuộn 0 [26596] Băng Keo Giấy Nhăn 5F 20Ya 18M