BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Băng Keo Hai Mặt
1 Băng Keo 2 Mặt 0,5F Cuộn 0 [26597] Băng Keo 2 Mặt 0,5F
2 Băng Keo 2 Mặt 0,5F Dày Cuộn 1,350 [26598] Băng Keo 2 Mặt 0,5F Dày
3 Băng Keo 2 Mặt 1,2F Cuộn 0 [26599] Băng Keo 2 Mặt 1,2F
4 Băng Keo 2 Mặt 1,2F (23Ya) Cuộn 3,000 [26600] Băng Keo 2 Mặt 1,2F (23Ya)
5 Băng Keo 2 Mặt 1,2F (25Ya) Cuộn 3,000 [26601] Băng Keo 2 Mặt 1,2F (25Ya)
6 Băng Keo 2 Mặt 1,2F 40M Cuộn 3,000 [26602] Băng Keo 2 Mặt 1,2F 40M
7 Băng Keo 2 Mặt 1,6F Cuộn 4,000 [26603] Băng Keo 2 Mặt 1,6F
8 Băng Keo 2 Mặt 10F 20Ya Cuộn 0 [26604] Băng Keo 2 Mặt 10F 20Ya
9 Băng Keo 2 Mặt 2,5F Cuộn 0 [26605] Băng Keo 2 Mặt 2,5F
10 Băng Keo 2 Mặt 2,5F Angel 18Ya Cuộn 0 [26606] Băng Keo 2 Mặt 2,5F Angel 18Ya
11 Băng Keo 2 Mặt 30F Cuộn 0 [26607] Băng Keo 2 Mặt 30F
12 Băng Keo 2 Mặt 5F Cuộn 0 [26608] Băng Keo 2 Mặt 5F
13 Băng Keo 2 Mặt 5F (20Ya) 18M Cuộn 0 [26609] Băng Keo 2 Mặt 5F (20Ya) 18M