BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Băng Keo Màu
1 Băng Keo Màu 2.4F Cam Cuộn 0 [26627] Băng Keo Màu 2.4F Cam
2 Băng Keo Màu 2.4F Đỏ Cuộn 9,000 [26628] Băng Keo Màu 2.4F Đỏ
3 Băng Keo Màu 2.4F Dương Cuộn 9,000 [26629] Băng Keo Màu 2.4F Dương
4 Băng Keo Màu 2.4F Hồng Nhạt Cuộn 0 [26630] Băng Keo Màu 2.4F Hồng Nhạt
5 Băng Keo Màu 2.4F Lá Cuộn 9,000 [26631] Băng Keo Màu 2.4F Lá
6 Băng Keo Màu 2.4F Trắng Sữa Cuộn 0 [26632] Băng Keo Màu 2.4F Trắng Sữa
7 Băng Keo Màu 2.4F Vàng Cuộn 9,000 [26633] Băng Keo Màu 2.4F Vàng
8 Băng Keo Màu 3.5F 80Ya Tím Cuộn 10,000 [26634] Băng Keo Màu 3.5F 80Ya Tím
9 Băng Keo Màu 3.5F 80Ya Cam Cuộn 10,000 [26635] Băng Keo Màu 3.5F 80Ya Cam
10 Băng Keo Màu 3.5F 80Ya Đen Cuộn 10,000 [26636] Băng Keo Màu 3.5F 80Ya Đen
11 Băng Keo Màu 3.5F 80Ya Đỏ Cuộn 12,000 [8934578051835] Băng Keo Màu 3.5F 80Ya Đỏ
12 Băng Keo Màu 3.5F 80Ya Hồng Cuộn 10,000 [26638] Băng Keo Màu 3.5F 80Ya Hồng
13 Băng Keo Màu 3.5F 80Ya Lá Cuộn 12,000 [8934578051774] Băng Keo Màu 3.5F 80Ya Lá