BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Băng Keo Simili
1 Băng Keo Simili 2,5F Đỏ Cuộn 0 [26653] Băng Keo Simili 2,5F Đỏ
2 Băng Keo Simili 2,5F Dương Cuộn 0 [26654] Băng Keo Simili 2,5F Dương
3 Băng Keo Simili 2,5F Lá Cuộn 0 [26655] Băng Keo Simili 2,5F Lá
4 Băng Keo Simili 2,5F Vàng Cuộn 0 [26656] Băng Keo Simili 2,5F Vàng
5 Băng Keo Simili 3,5F Đỏ Cuộn 0 [26657] Băng Keo Simili 3,5F Đỏ
6 Băng Keo Simili 3,5F Dương Cuộn 0 [26658] Băng Keo Simili 3,5F Dương
7 Băng Keo Simili 3,5F Lá Cuộn 0 [26659] Băng Keo Simili 3,5F Lá
8 Băng Keo Simili 3,5F Vàng Cuộn 0 [26660] Băng Keo Simili 3,5F Vàng
9 Băng Keo Simili 3.5F Cuộn 8,000 [26661] Băng Keo Simili 3.5F
10 Băng Keo Simili 5F Cuộn 10,000 [26662] Băng Keo Simili 5F
11 Băng Keo Simili 5F Đỏ Cuộn 0 [26663] Băng Keo Simili 5F Đỏ
12 Băng Keo Simili 5F Dương Cuộn 0 [26664] Băng Keo Simili 5F Dương
13 Băng Keo Simili 5F Lá Cuộn 0 [26665] Băng Keo Simili 5F Lá