BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Băng Keo Simili
1 Băng Keo Simili 2.5F Đỏ Cuộn 0 [8934578008639] Băng Keo Simili 2.5F Đỏ
2 Băng Keo Simili 2.5F Dương Cuộn 0 [8934578008648D] Băng Keo Simili 2.5F Dương
3 Băng Keo Simili 2.5F Lá Cuộn 0 [8934578008657] Băng Keo Simili 2.5F Lá
4 Băng Keo Simili 2.5F Vàng Cuộn 0 [8934578008648V] Băng Keo Simili 2.5F Vàng
5 Băng Keo Simili 3.5F Đỏ Cuộn 0 [8934578018122] Băng Keo Simili 3.5F Đỏ product.origin(6,)
6 Băng Keo Simili 3.5F Dương Cuộn 0 [8934578029128] Băng Keo Simili 3.5F Dương product.origin(6,)
7 Băng Keo Simili 3.5F Lá Cuộn 0 [8934578029137] Băng Keo Simili 3.5F Lá product.origin(6,)
8 Băng Keo Simili 3.5F Vàng Cuộn 0 [8934578029146] Băng Keo Simili 3.5F Vàng product.origin(6,)
9 Băng Keo Simili 3.5F Cuộn 8,000 [26661] Băng Keo Simili 3.5F
10 Băng Keo Simili 5F Cuộn 10,000 [26662] Băng Keo Simili 5F
11 Băng Keo Simili 5F Đỏ Cuộn 0 [8934578022091] Băng Keo Simili 5F Đỏ product.origin(6,)
12 Băng Keo Simili 5F Dương Cuộn 0 [8934578008727] Băng Keo Simili 5F Dương product.origin(6,)
13 Băng Keo Simili 5F Lá Cuộn 0 [8934578008736] Băng Keo Simili 5F Lá product.origin(6,)