BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Băng Keo Vải
1 Băng Keo Vải 5F 13.5M Cuộn 0 [26714] Băng Keo Vải 5F 13.5M
2 Băng Keo Vải 5F Đỏ Cuộn 21,000 [26715] Băng Keo Vải 5F Đỏ
3 Băng Keo Vải 5F Dương Cuộn 0 [26716] Băng Keo Vải 5F Dương
4 Băng Keo Vải Màu Đen 5F Cuộn 0 [26717] Băng Keo Vải Màu Đen 5F
5 Băng Keo Vải Màu Vàng 5F Cuộn 21,000 [26718] Băng Keo Vải Màu Vàng 5F
6 Băng Keo Vải Màu Xám 5F Cuộn 0 [26719] Băng Keo Vải Màu Xám 5F
7 Băng Keo Vải Xanh Dương 5F Cuộn 17,000 [26720] Băng Keo Vải Xanh Dương 5F
8 Băng Keo Vải Xanh Lá 5F Cuộn 0 [26721] Băng Keo Vải Xanh Lá 5F
9 Băng Keo Vải Màu Nâu 5F Cuộn 14,000 [56568] Băng Keo Vải Màu Nâu 5F