BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Băng Keo Xốp
1 Băng Keo Xốp 1.2F 7M Cuộn 0 [8934578027014] Băng Keo Xốp 1.2F 7M
2 Băng Keo Xốp 2 Mặt 1.2F Cuộn 0 [8934578027032] Băng Keo Xốp 2 Mặt 1.2F
3 Băng Keo Xốp 2 Mặt 2.4F Cuộn 9,000 [8934578027041] Băng Keo Xốp 2 Mặt 2.4F product.origin(6,)
4 Băng Keo Xốp 2 Mặt 2.4F Đen Cuộn 11,000 [8934578027050] Băng Keo Xốp 2 Mặt 2.4F Đen product.origin(6,)
5 Băng Keo Xốp 2 Mặt 2.4F Đỏ Cuộn 8,712 [8934578027069] Băng Keo Xốp 2 Mặt 2.4F Đỏ
6 Băng Keo Xốp 2 Mặt 2.4F Xanh Cuộn 12,000 [8934578027078] Băng Keo Xốp 2 Mặt 2.4F Xanh
7 Băng Keo Xốp 2 Mặt 4.8F Cuộn 0 [8934578007083] Băng Keo Xốp 2 Mặt 4.8F product.origin(6,)
8 Băng Keo Xốp 2.4F 7M Cuộn 0 [8934578027023] Băng Keo Xốp 2.4F 7M