BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bảng Kính
1 Bảng Kính Cường Lực 0.4x1.4M Cái 0 [5192] Bảng Kính Cường Lực 0.4x1.4M
2 Bảng Kính Cường Lực 0.8x1.2M Cái 0 [5193] Bảng Kính Cường Lực 0.8x1.2M
3 Bảng Kính Cường Lực 1x1.5M Cái 0 [5194] Bảng Kính Cường Lực 1x1.5M
4 Bảng Kính Cường Lực 1.1x1.2M Cái 0 [5195] Bảng Kính Cường Lực 1.1x1.2M
5 Bảng Kính Cường Lực 1.2x1.4M Cái 0 [5196] Bảng Kính Cường Lực 1.2x1.4M
6 Bảng Kính Cường Lực 1.2x1.6M Cái 2,350,000 [5197] Bảng Kính Cường Lực 1.2x1.6M
7 Bảng Kính Cường Lực 2 Lớp 1.2X1.5M Cái 0 [5198] Bảng Kính Cường Lực 2 Lớp 1.2X1.5M
8 Bảng Kính Cường Lực 8 Li 1x1.2M Cái 1,700,000 [5199] Bảng Kính Cường Lực 8 Li 1x1.2M
9 Bảng Kính Cường Lực 1.2x1.5M Cái 2,250,000 [5200] Bảng Kính Cường Lực 1.2x1.5M
10 Bảng Kính Cường Lực 8 Li 1.2x1.8M Cái 0 [5201] Bảng Kính Cường Lực 8 Li 1.2x1.8M
11 Bảng Kính Cường Lực 8 Li 1.2x2M Cái 0 [5202] Bảng Kính Cường Lực 8 Li 1.2x2M
12 Bảng Kính Cường Lực Đục 10 Li 0.9x1.4M Cái 0 [5203] Bảng Kính Cường Lực Đục 10 Li 0.9x1.4M
13 Bảng Kính Cường Lực 1.2x2.4M Cái 0 [5204] Bảng Kính Cường Lực 1.2x2.4M