BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bảng Menu
1 Bảng Mennu Đứng Hai Mặt Jaja 0.55x1.1M cái 0 [5293] Bảng Mennu Đứng Hai Mặt Jaja 0.55x1.1M
2 Bảng Menu Alora 0.61 x 0.94M cái 0 [5294] Bảng Menu Alora 0.61 x 0.94M
3 Bảng Menu Để Bàn 2 Mặt Rita cái 0 [5295] Bảng Menu Để Bàn 2 Mặt Rita
4 Bảng Menu Để Bàn Một Mặt Mola cái 0 [5296] Bảng Menu Để Bàn Một Mặt Mola
5 Bảng Menu Để Bàn Một Mặt Momo cái 0 [5297] Bảng Menu Để Bàn Một Mặt Momo
6 Bảng Menu Để Bàn Nova cái 0 [5298] Bảng Menu Để Bàn Nova
7 Bảng Menu Đen 0.6x0.8M Treo Tường cái 0 [5299] Bảng Menu Đen 0.6x0.8M Treo Tường
8 Bảng Menu Đứng 2 Mặt Jaja 0.6 x 1M cái 0 [5300] Bảng Menu Đứng 2 Mặt Jaja 0.6 x 1M
9 Bảng Menu Đứng Hai Mặt Alu cái 0 [5301] Bảng Menu Đứng Hai Mặt Alu
10 Bảng Menu Đứng Hai Mặt Focus cái 0 [5302] Bảng Menu Đứng Hai Mặt Focus
11 Bảng Menu Đứng Hai Mặt Itala cái 0 [5303] Bảng Menu Đứng Hai Mặt Itala
12 Bảng Menu Đứng Hai Mặt Itala 0.6x1.2M cái 0 [5304] Bảng Menu Đứng Hai Mặt Itala 0.6x1.2M
13 Bảng Menu Đứng Hai Mặt Jaja cái 0 [5305] Bảng Menu Đứng Hai Mặt Jaja