BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bảng Mica
1 Bảng Hiệu Mica 20*40Cm Cái 0 [5331] Bảng Hiệu Mica 20*40Cm
2 Bảng Mica 0.3*0.4M Cái 90,000 [5332] Bảng Mica 0.3*0.4M
3 Bảng Mica 0.4*0.6M Cái 190,000 [5333] Bảng Mica 0.4*0.6M
4 Bảng Mica 0.4*0.6M Dán Decal Cái 0 [5334] Bảng Mica 0.4*0.6M Dán Decal
5 Bảng Mica 0.6*1M Cái 250,000 [5335] Bảng Mica 0.6*1M
6 Bảng Mica 0.8 X 1.05M 5Li Cái 0 [5336] Bảng Mica 0.8 X 1.05M 5Li
7 Bảng Mica 0.8*2M Cái 800,000 [5337] Bảng Mica 0.8*2M
8 Bảng Mica 1*2.4M Cái 0 [5338] Bảng Mica 1*2.4M
9 Bảng Mica 1.2*0.8M Cái 290,000 [5339] Bảng Mica 1.2*0.8M
10 Bảng Mica 1.2*1M Cái 325,000 [5340] Bảng Mica 1.2*1M
11 Bảng Mica 1.2*2M Cái 985,000 [5341] Bảng Mica 1.2*2M
12 Bảng Mica 1.2*3.8M Cái 0 [5342] Bảng Mica 1.2*3.8M
13 Bảng Mica 1.25*2.3M Cái 0 [5343] Bảng Mica 1.25*2.3M