BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bảng Thông Báo
1 Bảng Lồng Kính 1x1.5M Có Mái Che cái 0 [SH 5660] Bảng Lồng Kính 1x1.5M Có Mái Che
2 Bảng Lồng Kính 2 Mặt 1.2 x2.4M Có Mái Che (1M Từ Xanh, 1M Nỉ Dương) cái 0 [SH 5661] Bảng Lồng Kính 2 Mặt 1.2 x2.4M Có Mái Che (1M Từ Xanh, 1M Nỉ Dương)
3 Bảng Lồng Kính 0.995x1.54M (ko khóa) cái 2,300,000 [56282] Bảng Lồng Kính 0.995x1.54M (ko khóa)
4 Bảng Lồng Kính 0.97x1.735M (ko khóa) cái 2,550,000 [56283] Bảng Lồng Kính 0.97x1.735M (ko khóa)
5 Bảng Lồng Kính 0.609x0.642M (có khóa + 1 cửa) cái 600,000 [56284] Bảng Lồng Kính 0.609x0.642M (có khóa + 1 cửa)