BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bảng Từ
1 Bảng Từ 2 Mặt Deli E7882 900X1200Mm 36X48In Cái 0 [5664] Bảng Từ 2 Mặt Deli E7882 900X1200Mm 36X48In
2 Bảng Từ 2 Mặt Deli E7883 900X1500Mm 36X60In Cái 0 [5665] Bảng Từ 2 Mặt Deli E7883 900X1500Mm 36X60In
3 Bảng Từ 2 Mặt Deli E7886 600X900Mm 24X36In Cái 0 [5666] Bảng Từ 2 Mặt Deli E7886 600X900Mm 24X36In
4 Bảng Từ 2 Mặt, Kt 0.8*1M Cái 0 [5667] Bảng Từ 2 Mặt, Kt 0.8*1M
5 Bảng Từ 2 Mặt, Kt 1.2*2.4 Cái 2,150,000 [5668] Bảng Từ 2 Mặt, Kt 1.2*2.4
6 Bảng Từ Có Giá Đỡ Deli E7885 600X900Mm 24X36In Cái 0 [5669] Bảng Từ Có Giá Đỡ Deli E7885 600X900Mm 24X36In
7 Bảng Từ Kết Hợp Với Bảng Ghim (Màu Xanh Dương) Kt 08*1.2 Cái 0 [5670] Bảng Từ Kết Hợp Với Bảng Ghim (Màu Xanh Dương) Kt 08*1.2
8 Bảng Từ Nhôm Chỉ Lớn 1.2*2.4M Tốt + Chân Cái 0 [5671] Bảng Từ Nhôm Chỉ Lớn 1.2*2.4M Tốt + Chân
9 Bảng Từ Nhôm Chỉ Lớn 1.8*3.52M Tốt Cái 0 [5672] Bảng Từ Nhôm Chỉ Lớn 1.8*3.52M Tốt
10 Bảng Từ Nhôm Chỉ Lớn 1.8*3.73M Tốt Cái 0 [5674] Bảng Từ Nhôm Chỉ Lớn 1.8*3.73M Tốt
11 Bảng Từ Nhôm Chỉ Lớn 2.0*3.7M Tốt Cái 0 [5675] Bảng Từ Nhôm Chỉ Lớn 2.0*3.7M Tốt
12 Bảng Từ Trắng 0,6 *1,2M Cái 500,000 [5681] Bảng Từ Trắng 0,6 *1,2M
13 Bảng Từ Trắng 0,8 *1,2M Cái 1,000,000 [5684] Bảng Từ Trắng 0,8 *1,2M