BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bao, Bịch Các Loại
1 Bao Khóa Kéo 9*14 Cm Kg 85,000 [42547] Bao Khóa Kéo 9*14 Cm
2 Bao Khóa Kéo Full Size Kg 0 [42548] Bao Khóa Kéo Full Size
3 Bao Giày Tiệt Trùng (1 Bịch= 50 Đôi) Bịch 0 [3628] Bao Giày Tiệt Trùng (1 Bịch= 50 Đôi)
4 Bịch Xiên Que Bịch 0 [3631] Bịch Xiên Que
5 Bao Dứa Xanh (0.8*1M) Cái 0 [10645] Bao Dứa Xanh (0.8*1M)
6 Bao Đựng Cà Vẹt Xe Cái 0 [10646] Bao Đựng Cà Vẹt Xe
7 Bao Đựng Đĩa Lụa Cái 0 [10647] Bao Đựng Đĩa Lụa
8 Bao Hồ Sơ Vàng Có Keo 22.9X32.4 Cm (10 Cái/Lốc) Cái 2,000 [10649] Bao Hồ Sơ Vàng Có Keo 22.9X32.4 Cm (10 Cái/Lốc)
9 Túi Đựng Rác 3 Màu Đại MH: 64 x 78 cm (3 cuộn/bịch) Kg 0 [42501] Túi Đựng Rác 3 Màu Đại MH: 64 x 78 cm (3 cuộn/bịch)
10 Túi Đựng Rác 3 Màu Tiểu MH: 44 x 55 cm (3 cuộn/bịch) Kg 0 [42502] Túi Đựng Rác 3 Màu Tiểu MH: 44 x 55 cm (3 cuộn/bịch)
11 Túi Đựng Rác 3 Màu Trung MH: 55 x 65 cm (3 cuộn/bịch) Kg 0 [42503] Túi Đựng Rác 3 Màu Trung MH: 55 x 65 cm (3 cuộn/bịch)
12 Bao Dán Miệng 12 * 24.5Cm Kg 85,000 [42504] Bao Dán Miệng 12 * 24.5Cm
13 Bao Dán Miệng 15 * 25Cm Kg 85,000 [42505] Bao Dán Miệng 15 * 25Cm