BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bao Thư
1 Bao Thư 11*17 Cái 0 [24165] Bao Thư 11*17
2 Bao Thư 12 * 22 Cửa Sổ Phải Cái 0 [PVN5239] Bao Thư 12 * 22 Cửa Sổ Phải
3 Bao Thư 12 * 22 Cửa Sổ Trái Cái 0 [24167] Bao Thư 12 * 22 Cửa Sổ Trái
4 Bao Thư 25X15Cm Giấy Ford Định Lượng 150Gr Cái 0 [24169] Bao Thư 25X15Cm Giấy Ford Định Lượng 150Gr
5 Bao Thư A4 In Cái 0 [24171] Bao Thư A4 In
6 Bao Thư A4 Vàng Cái 1,000 [24172] Bao Thư A4 Vàng
7 Bao Thư A5 In Cái 0 [24173] Bao Thư A5 In
8 Bao Thư Bưu Điện (Có Keo) Cái 0 [8934578000017] Bao Thư Bưu Điện (Có Keo) product.origin(6,)
9 Bao Thư Bưu Điện (Thường) Cái 0 [24176] Bao Thư Bưu Điện (Thường)
10 Bao Thư Bưu Điện (Thường) 9.5X18 Cái 350 [24177] Bao Thư Bưu Điện (Thường) 9.5X18
11 Bao Thư Có Hình Kiểu Cái 0 [24178] Bao Thư Có Hình Kiểu
12 Bao Thư Cột Dây Keo Thấm Nước 17.8X25.4(1 Lốc= 5 Cái) Xấp 0 [24179] Bao Thư Cột Dây Keo Thấm Nước 17.8X25.4(1 Lốc= 5 Cái)
13 Bao Thư Cột Dây Keo Thấm Nước 22.9X32.4 (1 Lốc= 5 Cái) Xấp 0 [24180] Bao Thư Cột Dây Keo Thấm Nước 22.9X32.4 (1 Lốc= 5 Cái)