BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bìa Đựng Hồ Sơ
1 Bìa Còng Nhẫn 2.5 Plus cái 22,000 [18517] Bìa Còng Nhẫn 2.5 Plus
2 Bìa Còng Nhẫn 2.5F Đen cái 0 [18518] Bìa Còng Nhẫn 2.5F Đen
3 Bìa Còng Nhẫn 2.5F King Jim 612 Gsv cái 0 [18519] Bìa Còng Nhẫn 2.5F King Jim 612 Gsv
4 Bìa Còng Nhẫn 2F Plus Vàng cái 0 [18520] Bìa Còng Nhẫn 2F Plus Vàng
5 Bìa Còng Nhẫn 3.5 F Kingstar cái 40,000 [18521] Bìa Còng Nhẫn 3.5 F Kingstar
6 Bìa Còng Nhẫn 3.5F King Jim 692 cái 40,000 [18522] Bìa Còng Nhẫn 3.5F King Jim 692
7 Bìa Còng Nhẫn 3.5F Kingstar cái 38,000 [18523] Bìa Còng Nhẫn 3.5F Kingstar
8 Bìa Còng Nhẫn 3.5F Plus Xanh Đậm cái 35,000 [18524] Bìa Còng Nhẫn 3.5F Plus Xanh Đậm
9 Bìa Còng Nhẫn 3.5F Thiên Long cái 30,000 [18525] Bìa Còng Nhẫn 3.5F Thiên Long
10 Bìa Còng Nhẫn 3.5F LD Màu Đỏ cái 37,000 [18526] Bìa Còng Nhẫn 3.5F LD Màu Đỏ
11 Bìa Còng Nhẫn Kingjim 621T cái 35,000 [18527] Bìa Còng Nhẫn Kingjim 621T
12 Bìa Còng Nhẫn King Jim 611 Gsv 19Mm cái 0 [18528] Bìa Còng Nhẫn King Jim 611 Gsv 19Mm
13 Bìa Còng Nhẫn Kingjim A4 25Mm 612Gsv cái 0 [18529] Bìa Còng Nhẫn Kingjim A4 25Mm 612Gsv