BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bìa Hộp, Bìa Hồ Sơ
1 Túi Giấy Pf A4-E/061Pf Plus (Lưu Trữ 200 Tờ) Cái 0 [18629] Túi Giấy Pf A4-E/061Pf Plus (Lưu Trữ 200 Tờ)
2 Bìa Hồ Sơ 10 Lá Plus - Fl-10P Cái 0 [18630] Bìa Hồ Sơ 10 Lá Plus - Fl-10P
3 Bìa Hồ Sơ 20 Lá - Fl-20P Cái 0 [18631] Bìa Hồ Sơ 20 Lá - Fl-20P
4 Bìa Hồ Sơ 40 Lá - Fl-40P -3 Lớp Plus Cái 0 [18632] Bìa Hồ Sơ 40 Lá - Fl-40P -3 Lớp Plus
5 Bìa Hồ Sơ 60 Lá - Fl-60P Plus Cái 0 [18633] Bìa Hồ Sơ 60 Lá - Fl-60P Plus
6 Bìa Hồ Sơ Giấy A4 Cái 800 [18634] Bìa Hồ Sơ Giấy A4
7 Bìa Hồ Sơ Plus 80 Lá - Fl-80P Cái 0 [18635] Bìa Hồ Sơ Plus 80 Lá - Fl-80P
8 Bìa Hộp 3 Dây 7F Simili Xanh Dương Cái 0 [18636] Bìa Hộp 3 Dây 7F Simili Xanh Dương
9 Bìa Hộp Giấy Ngang A4-E Plus Màu Hồng Cái 65,000 [18637] Bìa Hộp Giấy Ngang A4-E Plus Màu Hồng
10 Bìa Hộp Hồ Sơ 3 Dây Giấy 20F Cái 48,000 [18638] Bìa Hộp Hồ Sơ 3 Dây Giấy 20F
11 Bìa Hộp Hồ Sơ Giấy Ngang A4-E Plus Cái 60,000 [18639] Bìa Hộp Hồ Sơ Giấy Ngang A4-E Plus
12 Bìa Hộp Hồ Sơ Giấy Xéo A4-S Plus Cái 62,000 [18640] Bìa Hộp Hồ Sơ Giấy Xéo A4-S Plus
13 Bìa Hộp Khổ A4 Kokuyo W-A4Lft Cái 0 [18641] Bìa Hộp Khổ A4 Kokuyo W-A4Lft