BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bìa nút, Bìa Nhựa
1 Túi Hồ Sơ DELI E38131-VN Cái 6,000 [8936201850156] Túi Hồ Sơ DELI E38131-VN
2 Túi Hồ Sơ Deli - 5631 Cái 0 [18812] Túi Hồ Sơ Deli - 5631
3 Túi Hồ Sơ Deli - 5632 Cái 0 [18813] Túi Hồ Sơ Deli - 5632
4 Túi Hồ Sơ Kẻ A4 Dọc Deli - 5509 Cái 0 [18814] Túi Hồ Sơ Kẻ A4 Dọc Deli - 5509
5 Túi Hồ Sơ Kẻ A4 Ngang Deli - 5508 Cái 0 [18815] Túi Hồ Sơ Kẻ A4 Ngang Deli - 5508
6 Túi Hồ Sơ PP A4 DELI E38977 Cái 14,000 [6935205389770] Túi Hồ Sơ PP A4 DELI E38977 product.origin(6,)
7 Bìa 2 Nút F/C Kingstar (2 Cái/ Bịch) Cái 26,400 [18817] Bìa 2 Nút F/C Kingstar (2 Cái/ Bịch)
8 Bìa 2 Nút S406 Cái 0 [18818] Bìa 2 Nút S406
9 Bìa Nhựa 10 Lá A4 Cái 55,000 [18819] Bìa Nhựa 10 Lá A4
10 Bìa Nhựa 10 Lá A4 Đục Cái 0 [18820] Bìa Nhựa 10 Lá A4 Đục
11 Bìa Nhựa 10 Lá Aa Plus Cái 0 [18821] Bìa Nhựa 10 Lá Aa Plus
12 Bìa Nhựa 10 Lá King Jim- 186 Cái 0 [18822] Bìa Nhựa 10 Lá King Jim- 186
13 Bìa Nhựa 10 Lá King Jim- 236 Cái 0 [18823] Bìa Nhựa 10 Lá King Jim- 236