BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bình Chữa Cháy CO2
1 Bình Chữa Cháy Bằng Co2 Bình 0 [4681] Bình Chữa Cháy Bằng Co2
2 Bình Chữa Cháy Bằng CO2 24Kg Bình 0 [4682] Bình Chữa Cháy Bằng CO2 24Kg
3 Bình Chữa Cháy Bằng Co2 3Kg Bình 370,000 [4683] Bình Chữa Cháy Bằng Co2 3Kg
4 Bình Chữa Cháy Bằng Co2 3Kg Mt3 Bình 385,000 [4684] Bình Chữa Cháy Bằng Co2 3Kg Mt3
5 Bình Chữa Cháy Bằng Co2 5Kg Bình 490,000 [4685] Bình Chữa Cháy Bằng Co2 5Kg
6 Bình Chữa Cháy Bằng Co2 5Kg Mt5 Bình 505,000 [4686] Bình Chữa Cháy Bằng Co2 5Kg Mt5