BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bình Chữa Cháy Tự Động
1 Bình Chữa Cháy Tự Động - Xzftb6 Bình 0 [4693] Bình Chữa Cháy Tự Động - Xzftb6
2 Bình Chữa Cháy Tự Động 6Kg ABC Bình 320,000 [4694] Bình Chữa Cháy Tự Động 6Kg ABC
3 Bình Chữa Cháy Tự Động 6Kg Xzftb6 Bình 0 [4695] Bình Chữa Cháy Tự Động 6Kg Xzftb6
4 Bình Chữa Cháy Tự Động 8Kg ABC Bình 0 [4696] Bình Chữa Cháy Tự Động 8Kg ABC
5 Bình Chữa Cháy Tự Động Bằng Bột Bc 6Kg Bình 0 [4697] Bình Chữa Cháy Tự Động Bằng Bột Bc 6Kg
6 Bình Chữa Cháy Tự Động Bằng Bột Bc 8Kg Bình 0 [4698] Bình Chữa Cháy Tự Động Bằng Bột Bc 8Kg