BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bình Đá
1 Bình Đá 12 Lít No.782 Duy Tân Cái 0 [6439] Bình Đá 12 Lít No.782 Duy Tân
2 Bình Đá 12L Có Vòi 228 Duy Tân Cái 0 [6440] Bình Đá 12L Có Vòi 228 Duy Tân
3 Bình Đá 14 Lít No.112 Duy Tân Cái 0 [6441] Bình Đá 14 Lít No.112 Duy Tân
4 Bình Đá 18 Lít No.113 Duy Tân Cái 0 [6442] Bình Đá 18 Lít No.113 Duy Tân
5 Bình Đá 22 Lít No.114 Duy Tân Cái 0 [6443] Bình Đá 22 Lít No.114 Duy Tân
6 Bình Đá 3 Lít No.778 Duy Tân Cái 0 [6444] Bình Đá 3 Lít No.778 Duy Tân
7 Bình Đá 5 Lít No.0130 Duy Tân Cái 0 [6445] Bình Đá 5 Lít No.0130 Duy Tân
8 Bình Đá 6 Lít No.779 Duy Tân Cái 0 [6446] Bình Đá 6 Lít No.779 Duy Tân
9 Bình Đá 7 Lít No.780 Duy Tân Cái 0 [6447] Bình Đá 7 Lít No.780 Duy Tân
10 Bình Đá 9 Lít No.131 Duy Tân Cái 0 [6448] Bình Đá 9 Lít No.131 Duy Tân
11 Bình Đá Hibox 10L Có Vòi Cái 0 [6449] Bình Đá Hibox 10L Có Vòi
12 Bình Đá Hibox Có Quai Xách 1.6L Cái 0 [6450] Bình Đá Hibox Có Quai Xách 1.6L
13 Bình Đá Hibox Có Quai Xách 2L Cái 0 [6451] Bình Đá Hibox Có Quai Xách 2L