BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bình Nhựa Đựng Nước
1 Bình Đựng Nước Matsu 500Ml Duy Tân cái 0 [6485] Bình Đựng Nước Matsu 500Ml Duy Tân
2 Bình Đựng Nước Rửa Tay (Lắp Lên Tường) cái 0 [6486] Bình Đựng Nước Rửa Tay (Lắp Lên Tường)
3 Bình Đựng Nước Rửa Tay Xinza cái 0 [6487] Bình Đựng Nước Rửa Tay Xinza
4 Bình H2O 700Ml cái 0 [6488] Bình H2O 700Ml
5 Bình H2O 750Ml cái 0 [6489] Bình H2O 750Ml
6 Bình Lọ H2O 1L cái 0 [6490] Bình Lọ H2O 1L
7 Bình Lọc Nước 15L - H023 cái 0 [6491] Bình Lọc Nước 15L - H023
8 Bình Lọc Nước 15L - H024 cái 0 [6492] Bình Lọc Nước 15L - H024
9 Bình Lọc Nước 15L - H027 cái 0 [6493] Bình Lọc Nước 15L - H027
10 Bình Lọc Nước 22L - H026 cái 0 [6494] Bình Lọc Nước 22L - H026
11 Bình Lọc Nước 25L - H028 cái 0 [9495] Bình Lọc Nước 25L - H028
12 Bình Nước Matsu 1L Duy Tân cái 0 [9496] Bình Nước Matsu 1L Duy Tân
13 Bình Nước Matsu 1L No.228 Duy Tân cái 0 [9497] Bình Nước Matsu 1L No.228 Duy Tân