BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bình Sữa
1 Bình Sữa 150 Ml Cái 0 [9507] Bình Sữa 150 Ml
2 Bình Sữa 150 Ml - Q Cái 0 [9508] Bình Sữa 150 Ml - Q
3 Bình Sữa 250 Ml Cái 0 [9509] Bình Sữa 250 Ml
4 Bình Sữa 250 Ml - Q Cái 0 [9510] Bình Sữa 250 Ml - Q
5 Bình Tập Ăn 180 Ml Cái 0 [9511] Bình Tập Ăn 180 Ml
6 Bình Tập Ăn 250 Ml Cái 0 [9512] Bình Tập Ăn 250 Ml