BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bông Gòn, Bông Tắm, Bông Tẩy Trang
1 Bông Gòn (100G) Đỏ Đức Liên Bịch 0 [4641] Bông Gòn (100G) Đỏ Đức Liên
2 Bông Gòn 25G Bịch 0 [4642] Bông Gòn 25G
3 Bông Gòn Bạch Tuyết 100G Bịch 30,000 [abc123] Bông Gòn Bạch Tuyết 100G
4 Bông Gòn Trung Tín (0.5 Kg) Bịch 85,000 [4644] Bông Gòn Trung Tín (0.5 Kg)
5 Bông Tắm Cj Bịch 0 [4645] Bông Tắm Cj
6 Bông Tẩy Trắng Bịch 0 [4646] Bông Tẩy Trắng
7 Bông Gòn Trung Tín 100G Bịch 28,000 [4647] Bông Gòn Trung Tín 100G
8 Bóng Tenis Cái 0 [23133] Bóng Tenis