BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bút Bi
1 Viết Aihao 555 - Hộp 50 Cây 0 [23417] Viết Aihao 555 - Hộp 50
2 Viết Aihao 567 - Hộp 24 Cây 0 [23418] Viết Aihao 567 - Hộp 24
3 Bút Anten Có Đèn Lazer Cây 65,000 [23420] Bút Anten Có Đèn Lazer
4 Bút Bạch Kim VN Bp-14 Cây 0 [23421] Bút Bạch Kim VN Bp-14
5 Bút Cắm Bàn Sp-01Bến Nghé Cây 12,000 [23422] Bút Cắm Bàn Sp-01Bến Nghé
6 Bút Cắm Bàn Sp-05 Bến Nghé Cây 12,000 [23423] Bút Cắm Bàn Sp-05 Bến Nghé
7 Bút Đế Cắm Thiên Long Ringo Ph02 Cây 12,000 [23424] Bút Đế Cắm Thiên Long Ringo Ph02
8 Bút Đế Cắm Thiên Long Smart Holder Fo-Ph01 Cây 18,000 [23425] Bút Đế Cắm Thiên Long Smart Holder Fo-Ph01
9 Bút Gstar G.03 Cây 0 [23426] Bút Gstar G.03
10 Bút Ký Artline Erg-4200 Cây 0 [23427] Bút Ký Artline Erg-4200
11 Bút Ký Artline Erg-4400 Cây 0 [23428] Bút Ký Artline Erg-4400
12 Bút Ký Uniball - Ub150 Cây 35,000 [23429] Bút Ký Uniball - Ub150
13 Bút Ký Uniball - Um153 Cây 35,000 [23430] Bút Ký Uniball - Um153