BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bút Sáp Màu, Bút Sáp Dầu
1 Bút sáp dầu OP-C07/DO 12 màu Thiên Long Hộp 24,000 [8935001822110] Bút sáp dầu OP-C07/DO 12 màu Thiên Long product.origin(6,)
2 Sáp Màu 12 Màu Win-Q Cr07 Hộp 13,000 [42197] Sáp Màu 12 Màu Win-Q Cr07
3 Sáp Màu CR-12 (12 Màu) G-Star Hộp 0 [42198] Sáp Màu CR-12 (12 Màu) G-Star
4 Bút sáp dầu OP-C015/MI 36 màu Thiên Long Hộp 76,000 [42199] Bút sáp dầu OP-C015/MI 36 màu Thiên Long
5 Bút sáp màu CR-C07 10 màu Thiên Long Hộp 18,000 [42200] Bút sáp màu CR-C07 10 màu Thiên Long
6 Bút sáp màu CR-C08 16 màu Thiên Long Hộp 21,000 [42201] Bút sáp màu CR-C08 16 màu Thiên Long
7 Bút sáp màu CR-C09 24 màu Thiên Long Hộp 25,000 [42202] Bút sáp màu CR-C09 24 màu Thiên Long
8 Bút sáp màu CR-C015 10 màu Thiên Long Hộp 9,000 [8935001822417] Bút sáp màu CR-C015 10 màu Thiên Long product.origin(6,)
9 Bút sáp màu CR-C016 12 màu Thiên Long Hộp 10,000 [8935001822424] Bút sáp màu CR-C016 12 màu Thiên Long product.origin(6,)
10 Bút sáp màu CR-C021 24 màu Thiên Long Hộp 35,000 [42205] Bút sáp màu CR-C021 24 màu Thiên Long
11 Bút sáp màu CR-C022 12 màu Thiên Long Hộp 19,000 [8935001823988] Bút sáp màu CR-C022 12 màu Thiên Long
12 Bút sáp màu CR-C028/MI 18 màu Thiên Long Hộp 36,000 [8935001824008] Bút sáp màu CR-C028/MI 18 màu Thiên Long product.origin(6,)
13 Bút sáp màu CR-C029/PR 18 màu Thiên Long Hộp 30,000 [42208] Bút sáp màu CR-C029/PR 18 màu Thiên Long