BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bút Xóa, Ruột Xóa, Gôm, Băng Xóa Plus
1 Ruột Bút Xoá Kéo Plus Cái 16,000 [19039] Ruột Bút Xoá Kéo Plus
2 Ruột Xóa Kéo Plus WH-105T Cái 0 [19050] Ruột Xóa Kéo Plus WH-105T
3 Ruột Xóa Kéo Plus Mini WH-504 Cái 15,000 [19051] Ruột Xóa Kéo Plus Mini WH-504
4 Bút Xóa Batos cái 17,000 [26139] Bút Xóa Batos
5 Bút Xóa 12Ml Crp-01 QUEEN cái 0 [26140] Bút Xóa 12Ml Crp-01 QUEEN
6 Bút Xóa 3Ml Crp-04 Queen cái 0 [26141] Bút Xóa 3Ml Crp-04 Queen
7 Bút Xóa 8Ml Crp-02 Queen cái 16,000 [26142] Bút Xóa 8Ml Crp-02 Queen
8 Bút Xóa Đầu Bi Thiên Long Cp 01 cái 31,500 [26143] Bút Xóa Đầu Bi Thiên Long Cp 01
9 Bút Xóa Đầu Bi Thiên Long CP 05 cái 19,000 [26145] Bút Xóa Đầu Bi Thiên Long CP 05
10 Bút Xóa Ginkgo 7G cái 16,000 [26147] Bút Xóa Ginkgo 7G
11 Bút Xóa Kéo Plus cái 0 [8936007456934] Bút Xóa Kéo Plus
12 Bút Xóa Kéo Plus Mini cái 0 [8936007457047] Bút Xóa Kéo Plus Mini
13 Bút Xóa Kéo ToYo cái 0 [26150] Bút Xóa Kéo ToYo