BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Cà Phê
1 Cafe G7 Bịch (800G/50 GÓI) Bịch 160,000 [3642] Cafe G7 Bịch (800G/50 GÓI)
2 Cafe G7 Capuchino 216G Bịch 0 [3643] Cafe G7 Capuchino 216G
3 Cafe Trung Nguyên Chữ S 500G Bịch 50,000 [3644] Cafe Trung Nguyên Chữ S 500G
4 Cafe Việt Đen Bịch (16G X 35 Gói) Bịch 0 [3645] Cafe Việt Đen Bịch (16G X 35 Gói)
5 Cà Phê Trung Nguyên Sáng Tạo 2 340g Bịch 72,000 [3646] Cà Phê Trung Nguyên Sáng Tạo 2 340g
6 Cafe G7 (họp) 336g Hộp 65,000 [55786] Cafe G7 (họp) 336g
7 Nescafe Bịch Lớn (46 gói x17g) Bịch 100,000 [3648] Nescafe Bịch Lớn (46 gói x17g)
8 Vinacafe Bich Lớn (24 Gói) Bịch 0 [3649] Vinacafe Bich Lớn (24 Gói)
9 Cà Phê Nest (3 In 1) đỏ (17gx20 gói) Hộp 65,000 [29154] Cà Phê Nest (3 In 1) đỏ (17gx20 gói)
10 Cà Phê Phố (10 gói x 24g) Hộp 0 [29155] Cà Phê Phố (10 gói x 24g)
11 Cà Phê Wake Up (456g x24 gói) Hộp 0 [29156] Cà Phê Wake Up (456g x24 gói)
12 Cà phê hòa tan Cappuccino NesCafé Gold 205g Hộp 85,000 [56035] Cà phê hòa tan Cappuccino NesCafé Gold 205g
13 Cafe Trung Nguyên Chữ I 500G Bịch 48,000 [56225] Cafe Trung Nguyên Chữ I 500G