BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Các Loại Bánh
1 Bánh Gạo Ichi Nhật 100G Bịch 0 [3650] Bánh Gạo Ichi Nhật 100G
2 Bánh Gạo One One Vị mặn 150g Bịch 0 [3651] Bánh Gạo One One Vị mặn 150g
3 Bánh Gạo One One Vị ngọt 150g Bịch 32,000 [3652] Bánh Gạo One One Vị ngọt 150g
4 Bánh Gery Cheecake (Loại Dây 10 Cái) Bịch 0 [3653] Bánh Gery Cheecake (Loại Dây 10 Cái)
5 Bánh Chocopie (12 CÁI/395G) Hộp 75,000 [29157] Bánh Chocopie (12 CÁI/395G)
6 Bánh Coffee Joy (8 Gói/360G) Hộp 0 [29158] Bánh Coffee Joy (8 Gói/360G)
7 Bánh Custas Hộp 0 [29159] Bánh Custas
8 Bánh Danisa 681G Hộp 0 [29160] Bánh Danisa 681G
9 Bánh Goute (144g/4 gói) Hộp 0 [29161] Bánh Goute (144g/4 gói)
10 Bánh Mặn AFC (200g/8 gói) Hộp 42,000 [29162] Bánh Mặn AFC (200g/8 gói)
11 Bánh Nabati Hộp 0 [29163] Bánh Nabati
12 Bánh Snak Tôm Cay 40g Hộp 7,000 [29164] Bánh Snak Tôm Cay 40g
13 Bánh Solite (288g/16 gói) Hộp 0 [29165] Bánh Solite (288g/16 gói)