BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Các Loại Trà
1 Trà Atiso Vinh Tiến 200G/100 Gói Hộp 0 [29167] Trà Atiso Vinh Tiến 200G/100 Gói
2 Trà Cozy Hòa Tan Gừng (20 Gói) Hộp 62,000 [29168] Trà Cozy Hòa Tan Gừng (20 Gói)
3 Trà Cozy Túi Lọc Trà Đào (Hộp 25 Gói) Hộp 0 [29169] Trà Cozy Túi Lọc Trà Đào (Hộp 25 Gói)
4 Trà Đào Dimah (Hộp 20 Gói) Hộp 0 [29170] Trà Đào Dimah (Hộp 20 Gói)
5 Trà Gừng Túi Lọc (hộp 25 gói) Hộp 0 [29171] Trà Gừng Túi Lọc (hộp 25 gói)
6 Trà Lài (Đặc Biệt) Hộp 35,000 [29172] Trà Lài (Đặc Biệt)
7 Trà Lipton (1Hộp = 100Gói) Hộp 185,000 [29173] Trà Lipton (1Hộp = 100Gói)
8 Trà Lipton (1Hộp = 25 Gói) Hộp 0 [29174] Trà Lipton (1Hộp = 25 Gói)
9 Trà Lipton Ice Chanh (16 Gói) Hộp 0 [29175] Trà Lipton Ice Chanh (16 Gói)
10 Trà Lipton Túi Lọc (100 gói) Hộp 0 [29176] Trà Lipton Túi Lọc (100 gói)
11 Trà Lipton Túi Lọc (25 Gói) Hộp 0 [29177] Trà Lipton Túi Lọc (25 Gói)
12 Trà Ngọc Trang (1 Bịch = 0.5Kg) Hộp 50,000 [29178] Trà Ngọc Trang (1 Bịch = 0.5Kg)
13 Trà Olong Cầu Tre 200G Hộp 0 [29179] Trà Olong Cầu Tre 200G