BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Cân
1 Cân Nhơn Hòa 1Kg Cái 210,000 [6174] Cân Nhơn Hòa 1Kg
2 Cân Nhơn Hòa 2 Kg Cái 240,000 [6175] Cân Nhơn Hòa 2 Kg
3 Cân Nhơn Hòa 30Kg Cái 490,000 [6176] Cân Nhơn Hòa 30Kg
4 Cân Nhơn Hòa 5Kg Cái 225,000 [6177] Cân Nhơn Hòa 5Kg
5 Cân Nhơn Hòa 60Kg Cái 890,000 [6178] Cân Nhơn Hòa 60Kg
6 Cân Sức Khỏe Cái 1,450,000 [6179] Cân Sức Khỏe
7 Cân Treo Bỏ Túi 20Kg Wh Cái 0 [6180] Cân Treo Bỏ Túi 20Kg Wh
8 Cân Nhơn Hòa 20Kg Cái 410,000 [6181] Cân Nhơn Hòa 20Kg
9 Cân Định Lượng Điện Tử Loại 2Kg Cái 0 [6182] Cân Định Lượng Điện Tử Loại 2Kg
10 Cân Nhơn Hòa 100Kg Cái 1,150,000 [6183] Cân Nhơn Hòa 100Kg