BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Card Điện Thoại
1 Card Mobi 100 Cái 100,000 [5931] Card Mobi 100
2 Card Mobi 200 Cái 200,000 [5932] Card Mobi 200
3 Card Mobi 50 Cái 50,000 [5933] Card Mobi 50
4 Card Mobi 500 Cái 0 [5934] Card Mobi 500
5 Card Viettel 100 Cái 100,000 [5935] Card Viettel 100
6 Card Viettel 200 Cái 200,000 [5936] Card Viettel 200
7 Card Viettel 50 Cái 50,000 [5937] Card Viettel 50
8 Card Viettel 500 Cái 0 [5938] Card Viettel 500
9 Card Vina 100 Cái 100,000 [5939] Card Vina 100
10 Card Vina 200 Cái 200,000 [5940] Card Vina 200
11 Card Vina 50 Cái 50,000 [5941] Card Vina 50
12 Card Vina 500 Cái 0 [5942] Card Vina 500
13 Card VN Mobile 100 Cái 100,000 [5943] Card VN Mobile 100