BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Cây Hốt Rác
1 Cây Gắp Rác Cái 35,000 [10671] Cây Gắp Rác
2 Cây Hốt Rác Cán Dài (nhựa) Cái 32,000 [10672] Cây Hốt Rác Cán Dài (nhựa)
3 Cây Hốt Rác Cán Dài (Inox) Cái 75,000 [10673] Cây Hốt Rác Cán Dài (Inox)
4 Cây Hốt Rác Cán Ngắn (nhựa) Cái 28,000 [10674] Cây Hốt Rác Cán Ngắn (nhựa)
5 Cây Hốt Rác Cán Ngắn (Inox) Cái 45,000 [10675] Cây Hốt Rác Cán Ngắn (Inox)