BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Chổi
1 Chổi + Hốt Rác Cán Dài Cây 0 [23386] Chổi + Hốt Rác Cán Dài
2 Chổi Béo Cây 45,000 [23387] Chổi Béo
3 Chổi Cỏ Đỏ Cây 28,000 [8934578037640] Chổi Cỏ Đỏ
4 Chổi Cỏ Đỏ Cán Gỗ Cây 50,000 [8934578037659] Chổi Cỏ Đỏ Cán Gỗ
5 Chổi Cỏ Đỏ Cán Nhựa Cây 40,000 [8934578028086] Chổi Cỏ Đỏ Cán Nhựa
6 Chổi Cỏ Quấn Sắt Cây 35,000 [8934578003740] Chổi Cỏ Quấn Sắt
7 Chổi Lông Gà Sợi Lông Gà Cây 35,000 [8934578018025] Chổi Lông Gà Sợi Lông Gà
8 Chổi Lông Gà Mini Cây 0 [23393] Chổi Lông Gà Mini
9 Chổi Lông Gà Sợi Nhựa Cây 38,000 [23394] Chổi Lông Gà Sợi Nhựa
10 Chổi Lông Gà Trống Cây 60,000 [23395] Chổi Lông Gà Trống
11 Chổi Lông Gà Trống Quét Trần Cây 35,000 [23396] Chổi Lông Gà Trống Quét Trần
12 Chổi Quét Bụi Bàn Phím Cây 35,000 [abc123] Chổi Quét Bụi Bàn Phím
13 Chổi Quét Nhà Sợi Nhựa (Quạt) Cây 45,000 [8934578037677] Chổi Quét Nhà Sợi Nhựa (Quạt)