BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Cọ Các Loại
1 Cọ Tolet Đầu Dẹp cái 18,000 [8936062440305] Cọ Tolet Đầu Dẹp
2 Cọ Tolet Đầu Tròn cái 18,000 [8936062440312] Cọ Tolet Đầu Tròn
3 Cọ Quét Bụi Nhỏ cái 35,000 [10681] Cọ Quét Bụi Nhỏ
4 Cọ Quét Dầu 17Cm cái 25,000 [10682] Cọ Quét Dầu 17Cm
5 Cọ Sơn 1F cái 0 [10683] Cọ Sơn 1F
6 Cọ Sơn 10Cm (4 in) cái 15,000 [10684] Cọ Sơn 10Cm (4 in)
7 Cọ Sơn 1in (2.5cm) cái 16,000 [10685] Cọ Sơn 1in (2.5cm)
8 Cọ Sơn 38Mm (1/2 In) cái 12,000 [10686] Cọ Sơn 38Mm (1/2 In)
9 Cọ Sơn 4Cm cái 22,000 [10687] Cọ Sơn 4Cm
10 Cọ Sơn 5Cm (2 IN) cái 15,000 [10688] Cọ Sơn 5Cm (2 IN)
11 Cọ Sơn 75Mm (3 In) cái 10,000 [10689] Cọ Sơn 75Mm (3 In)
12 Cọ Chống Tĩnh Điện Esd cái 0 [23134] Cọ Chống Tĩnh Điện Esd
13 Cọ Vẽ (Lấy Loại Rời Từng Cây) cái 0 [23135] Cọ Vẽ (Lấy Loại Rời Từng Cây)