BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Cọc Tiêu Giao Thông
1 Thanh Dài 2M (Nối Cọc Giao Thông) Cái 0 [10849] Thanh Dài 2M (Nối Cọc Giao Thông)
2 Thanh Nối Cọc Tiêu Giao Thông (Dài 2M) Cái 130,000 [10850] Thanh Nối Cọc Tiêu Giao Thông (Dài 2M)
3 Cọc Giao Thông Gt-70 Đc Cái 0 [10851] Cọc Giao Thông Gt-70 Đc
4 Cọc Giao Thông Lớn Gt 70 Cái 0 [10852] Cọc Giao Thông Lớn Gt 70
5 Cọc Giao Thông Lớn Phản Quang Gt.511 Cái 125,000 [10854] Cọc Giao Thông Lớn Phản Quang Gt.511
6 Cọc Giao Thông Lớn, Vuông Phản Quang Cái 0 [10855] Cọc Giao Thông Lớn, Vuông Phản Quang
7 Cọc Giao Thông Nhỏ Dạ Quang – Gt.53 Cái 90,000 [10856] Cọc Giao Thông Nhỏ Dạ Quang – Gt.53
8 Cọc Giao Thông Nhỏ Dạ Quang – Gt.53A Cái 0 [10857] Cọc Giao Thông Nhỏ Dạ Quang – Gt.53A
9 Cọc Giao Thông Nhỏ Phản Quang – Gt.51 Cái 0 [10858] Cọc Giao Thông Nhỏ Phản Quang – Gt.51
10 Cọc Giao Thông Nhỏ Phản Quang Dẻo Cao 30cm GT-30A Cái 55,000 [10860] Cọc Giao Thông Nhỏ Phản Quang Dẻo Cao 30cm GT-30A
11 Cọc Giao Thông Nhỏ Phản Quang Gt.52 Cái 90,000 [10861] Cọc Giao Thông Nhỏ Phản Quang Gt.52
12 Cọc Giao Thông Vuông Phản Quang Gt.56 Cái 0 [10862] Cọc Giao Thông Vuông Phản Quang Gt.56
13 Cọc Giao Thông Vuông Phản Quang Gt.56A Cái 0 [10863] Cọc Giao Thông Vuông Phản Quang Gt.56A