BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Cuộn Lăn Phòng Sạch
1 Cọ Lăn Sơn 10Cm Cái 0 [10746] Cọ Lăn Sơn 10Cm
2 Cọ Lăn Sơn 3Cm Cái 15,000 [10747] Cọ Lăn Sơn 3Cm
3 Cọ Lăn Sơn 5Cm Cái 14,000 [10748] Cọ Lăn Sơn 5Cm
4 Tay Cầm Con Lăn Dính Bụi 6 Inch Cái 65,000 [23225] Tay Cầm Con Lăn Dính Bụi 6 Inch
5 Tay Cầm Con Lăn Dính Bụi 8 Inch(20.32 Cm) Cái 55,000 [23226] Tay Cầm Con Lăn Dính Bụi 8 Inch(20.32 Cm)
6 Cây Lăn Bụi 90 Lớp (Lăn Quần Áo) Cây 65,000 [23409] Cây Lăn Bụi 90 Lớp (Lăn Quần Áo)
7 Cây Lăn Sơn 1T1 Cây 0 [23410] Cây Lăn Sơn 1T1
8 Cây Lăn Sơn 1T5 Cây 0 [23411] Cây Lăn Sơn 1T5
9 Cây Lăn Sơn 23Cm Cây 0 [23412] Cây Lăn Sơn 23Cm
10 Cây Lăn Sơn 2T Cây 0 [23413] Cây Lăn Sơn 2T
11 Cây Lăn Sơn 4 Cm Cây 15,000 [23414] Cây Lăn Sơn 4 Cm
12 Cây Lăn Sơn 6Cm Cây 0 [23415] Cây Lăn Sơn 6Cm
13 Cây Lăn Sơn Nước 20Cm Cây 0 [23416] Cây Lăn Sơn Nước 20Cm