BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Dây Đai An Toàn
1 Dây Cứu Hộ Cái 0 [10864] Dây Cứu Hộ
2 Dây Đai An Toàn 1 Móc D04 Cái 250,000 [10865] Dây Đai An Toàn 1 Móc D04
3 Dây Đai An Toàn 2 Móc D04 Cái 0 [8934578022912] Dây Đai An Toàn 2 Móc D04
4 Dây Đai An Toàn Adela H-32 Cái 0 [10867] Dây Đai An Toàn Adela H-32
5 Dây Đai An Toàn Chống Sóc Kukje Hàn Quốc Cái 0 [10868] Dây Đai An Toàn Chống Sóc Kukje Hàn Quốc
6 Dây Đai An Toàn Chống Sóc Sseda Hàn Quốc Cái 0 [10869] Dây Đai An Toàn Chống Sóc Sseda Hàn Quốc
7 Dây Đai An Toàn Khóa Trượt Adela H-27 Cái 0 [10870] Dây Đai An Toàn Khóa Trượt Adela H-27
8 Dây Đai An Toàn Sseda 1 Móc Lớn Toàn Thân Cái 0 [10871] Dây Đai An Toàn Sseda 1 Móc Lớn Toàn Thân
9 Dây Đai An Toàn Sseda Bán Thân Cái 1,120,000 [10872] Dây Đai An Toàn Sseda Bán Thân
10 Dây Đai An Toàn Toàn Thân Adela H-4501 Cái 0 [10873] Dây Đai An Toàn Toàn Thân Adela H-4501
11 Dây Đai Đóng Balet 1.2F (10Kg) Cuộn 265,000 [56192] Dây Đai Đóng Balet 1.2F (10Kg)
12 Dây Đai Đóng Balet 1.4F (10Kg) Cuộn 240,000 [56193] Dây Đai Đóng Balet 1.4F (10Kg)
13 Dây Đai Mã Lai 1,2F Cuộn 360,000 [56190] Dây Đai Mã Lai 1,2F