BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Đèn Các Loại
1 Đèn Bàn Cái 195,000 [17583] Đèn Bàn
2 Đèn Cà Na Tròn 5V, Đuôi E27 Cái 0 [17584] Đèn Cà Na Tròn 5V, Đuôi E27
3 Đèn Cảnh Báo Dùng Điện Cái 0 [17585] Đèn Cảnh Báo Dùng Điện
4 Đèn Cảnh Báo Dùng Pin Cái 0 [17586] Đèn Cảnh Báo Dùng Pin
5 Đèn Cảnh Báo Dùng Pin Có Tay Cầm Cái 0 [17587] Đèn Cảnh Báo Dùng Pin Có Tay Cầm
6 Đèn Cầy Cái 18,000 [17588] Đèn Cầy
7 Đèn chiếu sáng sự cố Pragon Cái 410,000 [17589] Đèn chiếu sáng sự cố Pragon
8 Đèn Chớp Báo Cháy 12/24Vdc Cái 0 [17590] Đèn Chớp Báo Cháy 12/24Vdc
9 Đèn Diệt Côn Trùng Np2X20Wss Cái 0 [17591] Đèn Diệt Côn Trùng Np2X20Wss
10 Đèn Đội Đầu Chống Nước 9811 Cái 0 [17592] Đèn Đội Đầu Chống Nước 9811
11 Đèn Đội Đầu Màu Bộ Đội Cái 85,000 [17593] Đèn Đội Đầu Màu Bộ Đội
12 Đèn Exit Thoát Hiểm Cái 270,000 [17594] Đèn Exit Thoát Hiểm
13 Đèn Gắn Áo Phao Cái 0 [17595] Đèn Gắn Áo Phao