BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Dĩa Nhựa
1 Dĩa Hướng Dương 6129 Vĩ Hưng cái 0 [9586] Dĩa Hướng Dương 6129 Vĩ Hưng
2 Dĩa Hướng Dương 6130 Vĩ Hưng cái 0 [9587] Dĩa Hướng Dương 6130 Vĩ Hưng
3 Dĩa Hướng Dương 6131 Vĩ Hưng cái 0 [9588] Dĩa Hướng Dương 6131 Vĩ Hưng
4 Dĩa Hướng Dương 6132 Vĩ Hưng cái 0 [9589] Dĩa Hướng Dương 6132 Vĩ Hưng
5 Dĩa Hướng Dương 6133 Vĩ Hưng cái 0 [9590] Dĩa Hướng Dương 6133 Vĩ Hưng
6 Đĩa Lót Ly Thủy Tinh cái 0 [9591] Đĩa Lót Ly Thủy Tinh
7 Đĩa Nhựa + Muỗng cái 0 [9592] Đĩa Nhựa + Muỗng
8 Dĩa Nhựa Dùng 1 Lần Lớn cái 900 [9593] Dĩa Nhựa Dùng 1 Lần Lớn
9 Dĩa Nhựa Dùng 1 Lần Nhỏ cái 1,200 [9594] Dĩa Nhựa Dùng 1 Lần Nhỏ
10 Đĩa Nhựa Nhỏ ( 1 BỊCH =50 CÁI) cái 800 [9595] Đĩa Nhựa Nhỏ ( 1 BỊCH =50 CÁI)
11 Dĩa Oval 989 Vĩ Hưng cái 0 [9596] Dĩa Oval 989 Vĩ Hưng
12 Dĩa Trái Cây cái 0 [9597] Dĩa Trái Cây