BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Điện Thoại
1 Điện Thoại Bàn Nec At-40 cái 0 [5959] Điện Thoại Bàn Nec At-40
2 Điện Thoại Bàn Panasonic Kx-T37CID cái 325,000 [5960] Điện Thoại Bàn Panasonic Kx-T37CID
3 Điện Thoại Bàn Panasonic Kx-Ts840Mxb cái 0 [5961] Điện Thoại Bàn Panasonic Kx-Ts840Mxb
4 Điện Thoại Để Bàn Uniden As7101 cái 215,000 [5962] Điện Thoại Để Bàn Uniden As7101
5 Điện Thoại Nokia 216 cái 0 [5963] Điện Thoại Nokia 216
6 Điện Thoại Panasonic Kxts 500MX cái 325,000 [5964] Điện Thoại Panasonic Kxts 500MX
7 Điện thoại Panasonic KX-TS880 cái 968,000 [56249] Điện thoại Panasonic KX-TS880
8 Điện thoại Panasonic KX-TGC312 cái 1,124,000 [56633] Điện thoại Panasonic KX-TGC312