BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Đồ Bảo Hộ PCCC
1 Quần Áo Chống Cháy 1000 Độ C Bộ 0 [4959] Quần Áo Chống Cháy 1000 Độ C
2 Quần Áo Chống Cháy 500 Độ C Bộ 0 [4960] Quần Áo Chống Cháy 500 Độ C
3 Quần Áo Chống Cháy 70-100 Độ C Bộ 0 [4961] Quần Áo Chống Cháy 70-100 Độ C
4 Quần Áo Chống Cháy TT48 Số 4 Bộ 0 [4962] Quần Áo Chống Cháy TT48 Số 4
5 Quần Áo Chống Cháy TT48 Số 5 Bộ 0 [4963] Quần Áo Chống Cháy TT48 Số 5
6 Quần Áo Chống Cháy TT48 Số 6 Bộ 0 [4964] Quần Áo Chống Cháy TT48 Số 6
7 Quần Áo Chống Cháy TT48 Số 7 Bộ 0 [4965] Quần Áo Chống Cháy TT48 Số 7
8 Quần Áo Pccc Tt 48 Có Phụ Kiện + Tem Số 4 Bộ 850,000 [4966] Quần Áo Pccc Tt 48 Có Phụ Kiện + Tem Số 4
9 Quần Áo Pccc Tt 48 Có Phụ Kiện + Tem Số 5 Bộ 850,000 [4967] Quần Áo Pccc Tt 48 Có Phụ Kiện + Tem Số 5
10 Quần Áo Pccc Tt 48 Có Phụ Kiện + Tem Số 6 Bộ 650,000 [4968] Quần Áo Pccc Tt 48 Có Phụ Kiện + Tem Số 6
11 Quần Áo Pccc Tt 48 Không Phụ Kiện + Tem Số 4 Bộ 0 [4969] Quần Áo Pccc Tt 48 Không Phụ Kiện + Tem Số 4
12 Quần Áo Pccc Tt 48 Không Phụ Kiện + Tem Số 5 Bộ 0 [4970] Quần Áo Pccc Tt 48 Không Phụ Kiện + Tem Số 5
13 Quần Áo Pccc Tt 48 Không Phụ Kiện + Tem Số 6 Bộ 0 [4971] Quần Áo Pccc Tt 48 Không Phụ Kiện + Tem Số 6