BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Đồ Dùng Văn Phòng Phẩm Khác
1 Hoa Đào Giả Bịch 0 [4652] Hoa Đào Giả
2 Hoa Đào Mút Xốp Bịch 0 [4653] Hoa Đào Mút Xốp
3 Hoa Hồng Cài Áo Bịch 1,900 [4654] Hoa Hồng Cài Áo
4 Hoa mai, hoa đào giả (KG) Kg 150,000 [8934578062062] Hoa mai, hoa đào giả (KG)
5 Hoa Mai Mút Xốp Bịch 0 [4656] Hoa Mai Mút Xốp
6 Kim Tuyến 100G(Bịch) Bịch 0 [4657] Kim Tuyến 100G(Bịch)
7 Kim Tuyến 1Kg(Bịch) Bịch 0 [4658] Kim Tuyến 1Kg(Bịch)
8 Ngũ cốc dinh dưỡng Nesvita bịch 400g Bịch 65,000 [4659] Ngũ cốc dinh dưỡng Nesvita bịch 400g
9 Bộ Chữ Mica Bộ 0 [5030] Bộ Chữ Mica
10 Túi Chống Sốc Cái 0 [19386] Túi Chống Sốc
11 Đồ Bắn Súng Cái 0 [19418] Đồ Bắn Súng
12 Giờ Ra Chơi Của Nhóc Nicolas(Tb) Cái 0 [19419] Giờ Ra Chơi Của Nhóc Nicolas(Tb)
13 Khuôn Dập Giấy Tạo Hình 1Cm Trợ Lực Cái 0 [19420] Khuôn Dập Giấy Tạo Hình 1Cm Trợ Lực